Spacejacked İndir Yükle

Spacejacked İndir Yükle
29 Temmuz 2019 tarihinde eklendi, 76 kez okundu.

Bu Oyun Hakkında

Ýnþa Et. Ateþ Et. Kötü yabancýlarýn istilasý altýnda hayatta kal.


SEN, Uzay Teknisyeni Dave Paprovsky, uzay gemini acýmasýz bir yabancý sürüsüne karþý savunabilir misin? Arenada niþancý aksiyonu, kule savunmasý gerilimi ve çoklu arena çýlgýnlýðýný bekleyin!

Özellikler

  • Hem zemini hem de tavaný savunun! Hiçbir nokta yabancý pisliklerden güvende deðil!
  • Güvenilir patlatýcýlarýnýzla yabancý sürülerini patlatýn ve yetmediði zaman kuleler inþa edin ve biraz daha vurun!
  • Ayný zamanda birden çok arenayý savunurken yerçekimi deðiþimi yaparak arenalar arasýnda çýlgýn hýzda geçiþ deneyimi yaþayýn.
  • 2 ana hikaye akýþý içerisinde acayip karakterlerle dolu Hikaye Modunda oynayýn.
  • Daha da çýlgýn aksiyon yaþamak için 2 ayrý Sonsuz Modun keyfini çýkarýn ve yüksek skor için arkadaþlarýnýzla rekabet edin.
  • En zor bölümler için zorlu Meydan Okuma Modunu fethedin.
  • Bilim adamlarýný kurtarýn ve silah yükseltmelerinin kilidini açýn.

Sistem Gereksinimleri

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux

Sayfa başına git