FutureGrind İndir Yükle

FutureGrind İndir Yükle
27 Mayıs 2019 tarihinde eklendi, 54 kez okundu.

Bu Oyun Hakkında

Bisikletini kap ve FutureGrind’da eðlencenin doruklarýna ulaþ. FutureGrind tamamen el çabukluðuna, beceriye ve hýza dayalý havalý bir akrobasi-yarýþ oyunudur. Havada duran raylarda üst üste muhteþem kombolar yapmak için fütüristik bisikletini kullan fakat yanlýþ renge dokunmamaya dikkat et, yoksa anýnda patlarsýn!

Sponsorlarýný memnun edersen yeni bisikletler ve profesyoneller için yapýlmýþ inanýlmaz yarýþ pistleri elde edersin. Fakat her þey göründüðü gibi deðildir. Birileri senin her adýmýný izliyor. Bu kim ve senden ne istiyor acaba?

Gerekli becerilere sahip olduðunu düþünüyor musun? Sýnýrlarýný test ederken ayný zamanda bignic tarafýndan yapýlan orijinal yüksek bass’lý parçalarý dinle.

Özellikler:

  • En yetenekli oyuncularýn bile kendilerini test edebileceði bir sürü el yapýmý pist
  • Her biri kendi oyun tarzýna sahip farklý bisikletler
  • Yaratýcýlýðý ödüllendiren karmaþýk bir kombo sisteminde numaralarýný ardý ardýna yaparak birleþtirme imkaný
  • Anýnda yeniden baþlatma (buna ihtiyacýn olacak!)
  • Liderlik tahtasýndaki yüksek skorlarla yarýþ

Sistem Gereksinimleri

Sayfa başına git